Kalmar Telesystem AB

 

 

Backa tryggt med fordonet

Att backa med stora fordon kan vara nog så bekymmersamt om man inte har någon som står och håller uppsikt bakåt. Med ett backkamerasystem blir det lättare att ha kontroll och fordonet blir även enklare att hantera själv.

 

Backkamerasystem används redan inom fordonsbranschen och har blivit ett etablerat hjälpmedel för de som kör, backar, kopplar och parkerar tunga fordon som bussar, lastbilar och djurtransporter.
– Det krävs nästan ögon i nacken för att backa stora fordon. Tyvärr orsakar ”döda vinkeln” årligen mängder av plåtskador och ibland även personskador. Med ett backkamerasystem minimeras den risken.