Kalmar Telesystem AB

 

 

Affärsidé

 

Kalmar Telesystem AB ska arbeta som en heltäckande teleleverantör. Med hjälp av det samlade kunnandet som finns i företaget ska vi tillhandahålla kompetens för att vara en total systemleverantör vilket innebär: sälja, projektera, installera, utbilda och utföra service på telefoni-utrustningar som svarar mot de högt ställda kraven på kvalitet, användbarhet och flexibilitet som våra kunder har.