Kalmar Telesystem AB

 

 

Kommunikationsplattform

Telefonväxeln är mer än den plats där en telefonist svarar och kopplar samtal. För att få en bra kontakt med omvärlden, är det en förutsättning att ha en effektiv kommunikationslösning med telefonväxeln i centrum. Därutöver har varje användare sin personliga röstbrevlåda. Trådlösa telefoner har blivit allt vanligare på kontor och företag. Man är alltid anträffbar och kan ta emot både interna och externa samtal. Med en hotelltelefon i varje gästrum kan gästen koppla upp sig till sitt datornätverk på företaget. Vi ser redan idag en allt större integration mellan telefonen och datorn, så kallad IP-telefoni. Vi har möjlighet att hjälpa till med abonnemang hos de ledande operatörerna i Sverige. Därför kan vi ge dig precis den lösning ditt företag behöver. När ditt företag växer, kan lösningarna växa i den takt som passar dig. Om din verksamhet eller organisation förändras, kan vi hjälpa dig att välja rätt väg.

 

IP-telefoni

Redan ordet andas ny teknik; data- och telefonitjänster smälter samman mer och mer. Man kan oftast uppgradera en telefonväxel med ett instickskort som man ansluter till sitt datanätverk. Därefter kan du om du vill ringa via din dator eller via en IP-telefon. Utöver de uppenbara ekonomiska besparingarna är fördelarna ett bättre utnyttjande av företagets datainfrastruktur och möjligheter att utnyttja applikationer via samma nät. Kommunikationslösningar med full integrering av tal och data betyder förbättrad effektivitet, mindre systemadministration och mycket smidigare och snabbare kundservice. Företag som är spridda över flera adresser kan med fördel införa IP-telefoni och utnyttja möjligheter till full funktionalitet mellan sina kontor eller hem-arbetsplatser.

 

Mobilanknytning

Tänk om din mobiltelefon var ansluten till telefonväxeln precis som vilken anknytning som helst. Våra växelplattformar erbjuder dig denna suveräna funktion som vi kallar Mobile Extension, eller om du så vill – Mobil anknytning. Idag har många anställda fått en ökad rörlighet på företaget – det kan vara olika platser i närheten av skrivbordet, inom kontoret eller fabriken, men vissa rör sig över ett mycket större område. Olika människor och arbetsuppgifter ställer olika krav på helhetslösningar för kommunikation. Oavsett var du är eller vem du är har en väl fungerande kommunikation stor betydelse för din prestation. En trådlös anslutning är själva grunden till mobilitet. Då kan du förflytta dig och samtidigt ringa och bli nådd. Det krävs dock mer än en trådlös anslutning för att uppnå de verkliga fördelarna med ökad rörlighet. Du behöver även tillgång till program, tjänster och support i ett flexibelt system. Med Mobile Extension förvandlas din mobiltelefon till en kontorstelefon. Och du får precis samma möjligheter som du har med din telefon på kontoret. På så sätt har du alltid kontoret på fickan. Alltså behöver du inte heller tänka på vidarekoppling och liknande saker. Din mobiltelefon är ditt internnummer. Om du skulle vara upptagen kopplas samtalet till receptionen eller till någon annan plats dit du vill dirigera det. Naturligtvis kan du också ange att du är frånvarande, på samma sätt som om du satt på kontoret. Och du är hela tiden en del av teamet, också när du är ute och rör på dig. Vilken funktionalitet du får kan skifta mellan olika växelplatt-formar och tillverkare.

​ ​

PC-baserad telefonist

Vi har flera lösningar som gör det möjligt för personalen i telefonväxeln att få en mer enhetlig arbetsmiljö. Lösningen möjliggör bland annat en mer effektiv samtalshantering, kataloghantering, meddelandehantering, frånvaroinformation och administrationsfunktioner via en enskild dator. Den förbättrar personalens och därmed företagets effektivitet. Telefonisterna kan utnyttja tiden effektivare och på så sätt ge bättre service till de kunder som ringer till företaget– eller till kollegan på internnumret.

 

Integrerad trådlös telefoni

Den integrerade trådlösa lösningen är baserad på DECT-teknik som är en standard på alla europeiska marknader och de flesta marknader i världen. Den ger överlägsen röstkvalitet samt förbättrad service genom att alla växelfunktioner finns i den trådlösa enheten. Ett nät av samverkande basstationer täcker in även stora ytor och kopplar automatiskt över samtal mellan basstationer när man förflyttar sig i området.

 

Call Center

Ett Call Center optimerar kundservicen i alla företag där det är viktigt att ge kunderna ett positivt intryck. Med Call Center kan företaget planera arbetsgångar och leda kundtjänstpersonalen på ett effektivt sätt. Dessutom är Call Center ett bra ledningsverktyg där det går att få många olika typer av statistisk information. Kort sagt är det ett idealiskt verktyg för att skapa överblick och frigöra resurser på upptagna avdelningar med behov av att skapa struktur i verksamheten.