Kalmar Telesystem AB

 

 

Personal

Kalmar Telesystem är ett tele- och IT-företag i en hårt konkurrensutsatt bransch, varför förmågan att ständigt sträva efter att ligga steget före vad avser arbetsmiljö, kvalitet och miljö samt att sätta kundtillfredsställelsen i första rummet helt avgör företagets framgång. För att klara detta krävs en professionell och motiverad personal.

 

 

Pär Ingelsson

Tfn: 0480-42 90 75

Christina Ingelsson
Tfn: 0480-42 90 72

Christina Carlsson
Tfn: 0480-42 90 71