KTAB Banner

Sveriges Kommunikations Elektronik Företagareförening

SKEF – Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening är en branschorganisation för återförsäljare och leverantörer riktade mot professionella användare av trådlös kommunikation. SKEF påverkar branschen och myndigheter genom att vara en ofta anlitad remissinstans. SKEF:s medlemsföretag arbetar inom en rad olika grenar från försäljning och service av yrkesradio (kommunikationsradio) till mobiltelefoner, personsökare, telemetriutrustning och datorstödda radiosystem. I SKEF ingår dessutom företag som tillverkar kringutrustningar för radiosystem, antennsystem mm. Även företag som arbetar med konsultverksamhet finns med i SKEF.

 

Gå till webbversionen